la-Onesti.ro     


Fondat 2012     |                     Site dedicat informarii onestenilor.                   |     


Acasa  |  Social  |  Politic  |  Economic  |  Legislatie  Sanatate  |  Medicina  |  Sport  |  Divertisment  |  Anunturi  |  Utile  |  Forum  |  Mall  |  Contact

Concursul regional cu tema „În împărăția apelor”

Biblioteca Onești

 

Concursul regional cu tema „În împărăția apelor” face parte din proiectul CAER, FESTIVALUL DE ORIGAMI „COCORUL” ce va avea loc la în perioada 2- 4 iulie 2014 şi se adresează tuturor elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi persoanelor interesate de arta transformării hârtiei.

Festivalul este cuprins în Calendarul Activităţilor Educative Regionale şi Interjudeţene- Anul 2014 - Nota Nr. 24337/07.03.2014 poziţia 213, pagina 8.

Concursul „În împărăția apelor” se desfăşoară pe secţiuni:
a) secţiunea origami - machetă, colaj, felicitare, kusudama
b) secţiunea quilling – colaj, felicitare, tablou

Nu se percepe taxă de participare la concurs.
Pot participa elevi, părinţi, cadre didactice şi alte persoane interesate.
Înscrierea:
Fişa de înscriere (anexa 1) completată se trimite la adresa de email :
cerculdeorigamicocorul@yahoo.com

Trimiterea lucrărilor:
Data limită a trimiterii lucrărilor este 30 iunie 2014 (data poştei).
Participanţii din alte localităţi vor trimite:
- lucrările elevilor
- acordul de parteneriat semnat şi ştampilat, în două exemplare originale (anexa 2)
- un plic timbrat, autoadresat, format A5;
Adresa de trimitere a lucrărilor este:
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Oneşti
Str. Caşinului Nr. 15
Loc. Oneşti, cod 601025
Jud. Bacău
Participanții din zona Onești pot aduce lucrările și la Biblioteca Municipală „Radu Rosetti” la deschiderea Festivalului.
Lucrările origami sau quilling pot fi realizate pe orice suport şi etichetate pe verso astfel:
Titlul lucrării:
Numele şi prenumele elevului:
Vârsta:
Şcoala:
Numele şi prenumele coordonatorului:

 

Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
Se vor trimite doar lucrări care abordează tema concursului.
Se vor acorda diplome, cu menţionarea cadrului didactic coordonator.
Lucrările vor fi expuse la Biblioteca Municipală pentru perioada verii, apoi în şcoală.
Jurizarea lucrărilor se va face în perioada 2-4 iulie 2014.
- Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiuni pentru fiecare secţiune şi nivel de vârstă şi alte premii speciale, în funcţie de opţiunile juriului. Pe diplome se va preciza şi numele cadrului didactic coordonator.
- Mediatizarea se va face pe site-ul www.didactic.ro , www.scoalaunuon.ro http://cerculdeorigami.blogspot.ro/
Persoane de contact:
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta organizatorii:
Prof. Mihaela Melinte – 0747421525
Prof. Monica Rusu – 0747 955260

ANEXA 1.Fişă de inscriere

FESTIVALUL DE ORIGAMI COCORUL, ediţia a V-a
2-4 iulie 2014

CONCURSUL REGIONAL cu tema „În împărăția apelor”

Numele şi prenumele cadrului didactic ……………………………………..

Şcoala de provenienţă …………………………………..

Localitatea ………………………………………………………………….

Telefon personal/şcoală…………………….……………….

Adresa de e-mail a cadrului didactic sau a şcolii………………………………

Adresa unde se vor trimite diplomele
……………………………………………………………………….

 

Tabel nominal cu elevi participanti

Nr.crt

Numele şi prenumele elevului

Clasa / Vârsta

Profesor

îndrumător

Secţiunea

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Notă:
Fişa de înscriere completată se trimite la adresa de email :
cerculdeorigamicocorul@yahoo.com

ANEXA 2
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ONEŞTI
Str. Caşinului Nr. 15, tel./ fax 0234313041
e-mail: scoalaunuon@yahoo.com
Localitatea ONEŞTI, Judeţul BACĂU

Nr...................../........................... INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI …………………….
ŞCOALA ………………………………………………..
Str. …………………………………… Nr. ……….. ,
tel./fax……………………. e-mail: ……………………………
Localitatea ……………………… , Judeţul ……………………….

Nr...................../.....................

 

ACORD DE PARTENERIAT

Art.1 Prezentul Acord de parteneriat se încheie între:
• Şcoala Gimnazială NR. 1, Oneşti, iniţiator al proiectului interjudeţean FESTIVALUL DE ORIGAMI ’’COCORUL’’, reprezentata de prof. ZAHARIA DAN, în calitate de director şi profesor învăţământ primar MELINTE MIHAELA/ profesor învăţământ primar RUSU MONICA, în calitate de coordonatori proiect;
• Şcoala/Grădiniţa:……………………………………………………………………………
reprezentată de …………………………………………………………, în calitate de director şi........................................................................................................................................................................., în calitate de cadre didactice îndrumătoare participante la concurs .
Art. 2 Prezentul acord are în vedere derularea proiectului FESTIVALUL DE ORIGAMI „Cocorul.”
Art. 3 Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului şcolar 2013 – 2014.
Art. 4. Obligaţiile părţilor
Şcoala coordonatoare se obligă:
 Să respecte calendarul desfăşurării activităţilor;
 Să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităţilor.
 Să distribuie regulamentul concursului şcolilor partenere;
 Să asigure jurizarea lucrărilor înscrise la concurs;
 Să trimită tuturor participanţilor diplomele;
 Să mediatizeze rezultatele concursului.
Şcoala parteneră se obligă:
 Să respecte calendarul desfăşurării activităţilor;
 Să asigure popularizarea proiectului în rândul elevilor;
 Să înscrie elevii/cadrele didactice la concurs/ la ateliere;
 Să expedieze lucrările pe adresa şcolii coordonatoare;
 Să distribuie elevilor participanţi diplomele obţinute.
Art. 5. Încetarea acordului (clauze) Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform scopului stabilit. În caz de nerespectare a obligaţiilor cuprinse la art. 4, prezentul acord încetează.
Art.6. Dispoziţii finale
Prezentul contract se încheie în DOUĂ exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Şcoala Gimnazială Nr.1 ONEŞTI
Director,
Prof. Dan Zaharia ...........................................................
Director,
..................................

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, abonează-te gratuit la Newsletter trimițând site-ul de care ești interesat(ă) și adresa ta de e-mail la office@la-romania.ro.


laAnunt.ro |eMedic.ro     |     LaMedic.ro     |     laExecutareSilita.ro     |     laHotel.ro     |     laZiar.ro     |     la-Facultate.ro     |     la-Firma.ro     |     la-Mall.ro     |     la-Masa.ro     |     la-Televizor.ro     |     Spune-ti parerea.ro

la-Romania.ro     |     la-AlbaIulia.ro      |     la-Alexandria.ro     |     la-Arad.ro     |     la-Bacau.ro     |     la-BaiaMare.ro     |     la-Balti.ro     |     la-Barlad.ro | la-Bistrita.ro     |     la-Botosani.ro     |     la-Braila.ro     |     la-Brasov.ro     |     la-Bucuresti.ro     |     la-Buzau.ro     |     la-Calarasi.ro     |     la-Chisinau.ro     |     la-ClujNapoca.ro     |     la-Constanta.ro     |     la-Craiova.ro     |     la-Deva.ro     |     la-DrobetaTurnuSeverin.ro     |     la-Focsani.ro     |     la-Galati.ro     |     la-Giurgiu.ro     |     la-Hunedoara.ro|la-Iasi.ro     |     la-Medias.ro |la-MiercureaCiuc.ro     |     la-Oradea.ro     |     la-PiatraNeamt.ro     |     la-Pitesti.ro     |     la-Ploiesti.ro     |     la-RamnicuSarat.ro|la-RamnicuValcea.ro     |     la-Resita.ro     |     la-Roman.ro | la-SatuMare.ro     |     la-SfantuGheorghe.ro     |     la-Sibiu.ro     |     la-Slatina.ro     |     la-Slobozia.ro     |     la-Suceava.ro     |     la-Targoviste.ro     |     la-TarguJiu.ro     |     la-TarguMures.ro     |     la-Timisoara.ro     |     la-Tulcea.ro     |     la-Turda.ro | la-Vaslui.ro     |     la-Zalau.ro

eSante.ro     |     Journaux.ro     |     laTele.ro     |     Magasins.ro     |     Medecin.ro     |     Universites.ro

©2014